Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Български (България)English (United Kingdom)

Eurodesk

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКА ИНФОРМАЦИЯ, чрез Европейска ИНТРАНЕТ мрежа ЕВРОДЕСК.

Информационна точка за регион Сандански - Сдружение СЪВРЕМИЕ (BG009)

Банер
Банер
Банер
Банер
Уеб платформа www.bio-trade.eu - JMTE Organic

Заявление за включване в уеб платформата www.bio-trade.eu -  за международен маркетинг и търговски обмен.

Уеб платформата www.bio-trade.eu е създадена в рамките на проект:  Повишаване на бизнес капацитета на производителите на био продукти в трансграничния регион, финансиран от Interreg – ИППА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония се изпълнява от Сдружение СЪВРЕМИЕ – партньор за Република България и Федерация на производителите на органични продукти на Македония – партньор за Република Македония.

Възползвайте се от тази възможност по-скоро и не отлагайте!

Заявленията се изпращат сканирани на адрес: savremie@yahoo.com

Дата на провеждане: 25 юни 2021 г. от 12:30 часа

Място на провеждане: гр. Сандански, адрес: ул. Георги Казепов № 1 (в голямата конферентна зала на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“

Проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)» се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020.

В периода 21-23 юли 2021 дейността продължава активно в тази насока, като за целта екипът на проекта от двете страни – Германия и България, ще посети всички тези центрове за социална подкрепа, за да изготви задълбочен анализ и да предложи допълнителен набор от мерки и услуги, които да надградят постигнатото до момента на територията на община Сандански.

Водещ партньор: Община Минерални Бани, България

Партньори:
Сдружение СЪВРЕМИЕ
Община МИКИ, Гърция
Югозападен Университет "Неофит Рилски", България
Община Якоруда, България

Проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)» се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020. Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националните фондове на страните по Втора покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“

Продължителност на проекта:  05.07.2019 - 30.06.2022

Конкурс за назначаване на персонал за изпълнението на проект: «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)». Проектът се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020. Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националните фондове на страните по Втора покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.

Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер