Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Банер
Банер

ПРОЕКТ: RURAL REVIVAL

Подобряване на конкурентоспособността на туризма в региона чрез развитие на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония

Ref. Nr: CB006.1.22.020

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

БЪЛГАРИЯ – област Благоевград (BG413)

МАКЕДОНИЯ – Югоизточен планов регион (MK004)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

17.10.2017 – 17.01.2018

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

 • Кампания по информация и публичност

Дейностите за осигуряване на информация и публичност сред обществеността ще се

извършват без прекъсване през целия период на изпълнение на проекта,

 

 • Фотоконкурс и пътуваща изложба "Изчезващите селища и традиции на трансграничния регион на България и Македония"

 • Създаване на дигитална база данни и библиотека с населените места в граничния регион на България и Македония със запазена автентична архитектура, традиции, начин на живот, тържества, обичаи и т.н.

 

 • Изготвяне на маркетингова стратегия за развитие на селския туризъм в трансграничния регион на България и Македония, която ще бъде разработена с активното участие на местните заинтересовани страни чрез изпълнението на стратегически работни срещи в България и Македония.

 • Надграждане, оптимизация, адаптация, обновяване и поддръжка на уеб-портала "E-туризъм" (www.e-tourism-bg-mk.eu) за осигуряване на основа за представяне на проекта и неговите продукти, включително ГИС карта на традиционни селища и мултимедийно съдържание с иновативен софтуер за самооценка на доставчиците на туристически услуги.

 • Създаване на два филма, представящи уникалното културно-историческо наследство на трансграничния регион (Сандански и Струмица).

 • Разработване на уеб-базиран софтуер за самооценка на доставчиците на туристически услуги и туроператорите и неговото популяризиране сред заинтересованите страни в България и Македония;

 • Издаване на луксозен каталог "Изчезващите населени места и традиции на трансграничния регион на България и Македония" като атрактивен инструмент за популяризиране на автентичното културно наследство на трансграничния район;

 

 • Разработване на конкретни специфични тематични туристически продукти, които да представят уникалното културно наследство на региона;

 

 • Провеждане на двудневен Дискусионен форум в Македония на тема "Селски и устойчив туризъм в трансграничния регион - предизвикателства и възможности"; Събитието ще насърчи обмена на опит, добри практики и знания за развитието и потенциала на селския и културен туризъм в трансграничния  регион на България и Македония.

 

 • Провеждане на Трансграничен форум в България на тема "Културното наследство на трансграничния регион - уникален ресурс за развитие на селски и културен туризъм";

По време на събитието ще се представят основните резултати от проекта и се проведе  дискусия относно автентичността на нематериалното културно наследство в трансграничния регион (специфични местни фолклорни традиции, начин на живот, уникални местни празненства, обичаи и т.н.);

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • малки и средни предприятия, работещи в или свързани с туристическия сектор в целевия трансграничен регион (хотели и собствениците на ресторанти, частни квартири, заведения за бързо хранене, сладкарници, пекарни, производители на храни и т.н.).
 • туроператори, туристически агенции и туристически информационни центрове, работещи в целевия трансграничен регион;
 • обществени и частни културни институции;
 • организации в подкрепа на бизнеса - неправителствени организации, браншови асоциации и други организации, работещи за развитието на туристическата индустрия;
 • регионални и местни власти;

Крайни ползватели на продуктите, услугите и резултатите, постигнати с изпълнението на проекта ще бъдат хората, които живеят в Благоевградска област на България и Югоизточен Планов Регион на Македония, както и посетителите и туристите на трансграничния регион.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:

-  Разработени различни иновативни и уеб-базирани инструменти за насърчаване на културното наследство и устойчивия туристически потенциал на трансграничния регион;

-  Засилен  обмен  на опит и ноу-хау между туристическите оператори и заинтересованите страни от България и Македония за устойчиво използване и реклама на нематериалното културно наследство, както и развитие на потенциала за селския туризъм в трансграничния регион;

-  Създадена солидна основа (ресурси и информация) за надграждане при разработване на нови туристически продукти, които насърчават устойчивото използване на културното наследство на региона;

-  Разработен и популяризиран иновативен инструмент за подобряване на качеството на туристическото предлагане в трансграничния регион чрез подобряване на  отношенията клиент/доставчик и повишаване на качеството на предоставяните туристически услуги на базата на реална обратна връзка от клиента;

-  Разработен и популяризиран единен онлайн ресурс за изчезващите автентични селища, традиции и обичаи в трансграничния регион;

-  Анализирано и популяризирано материално и нематериално културно наследство на региона, за да се повиши туристическия потенциал и привлекателността на трансграничния регион;

Очаква се в дългосрочен план изпълнението на проекта да допринесе за подобряване на конкурентоспособността и атрактивността на туризма в трансграничния регион.

 

ПАРТНЬОРИ – ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 

Сдружение Център за развитие и промоция „ПРОМО ИДЕЯ“

ул. Братство единство 6/8-13 № 146, 2400 Струмица, Македония

тел: +389 34 612697

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.promoidea.org.mk

 

СДРУЖЕНИЕ СЪВРЕМИЕ

ул. Македония № 36, 2800 Сандански, България

тел: 00359 876 882050

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.savremie.org

 

 

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония.

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония, CCI Nr. 2014TC16I5CB006. За съдържанието на тази публикация изцяло са отговорни Сдружение СЪВРЕМИЕ и Федерацията на производителите на органични продукти на Македония и по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз или на управляващия орган на програмата.

Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер