Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Банер
Банер

ОТКРИВАНЕ НА ФОТОИЗЛОЖБАТА в Сандански

Събитието е част от пътуваща фото изложба „ИЗЧЕЗВАЩИТЕ СЕЛИЩА И ТРАДИЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ“.
1 декември 2017 год.

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония, CCI Nr.2014TC16I5CB006. За съдържанието на тази публикация отговорнoст носи изцяло СЪВРЕМИЕ и тя по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер