Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Вие сте тук:Изпълнени проекти»Да мислим за Европа по нов начин – да бъдем част от интеркултурното наследство на Европа
Банер
Банер

Да мислим за Европа по нов начин – да бъдем част от интеркултурното наследство на Европа

Териториален обхват на проекта: Община Сандански

Времетраене на проекта: Начална дата: 01.02.2008г. Крайна дата: 31.03.2008г.

Партньори: Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

Представяне на проекта:
Проектът цели да предизвика активни дискусии и обществена ангажираност сред младите от община Сандански за иницииране и осъществяване на интеркултурен диалог, чрез представяне на най–добри Европейски практики в популяризирането на разбирателството между различните култури, в сферата на младежта, гражданското общество и културата.

Целева група:
Младите хора от община Сандански

Участници:
1. 500 ученици от 4 средни училища от 8 до 12 клас на територията на община Сандански;
2. Подрастващи и младежи, които участват във формации и самодейни групи, ангажирани с проучването и опазването на традициите и обичаите на различни общности;

Дейности:
1. Издаване и разпространяване на информационна брошура „Интеркултурен диалог – 29 модела на добри практики”, посветена на Европейската година на интеркултурния диалог – 2008 г., с представени в нея на български език 29 Европейски проекта, избрани като примери за най – добра практика в популяризирането на разбирателството между културите.
2. Провеждане на 4 дискусионни срещи на тема „Единни в различията”.
3. Издаване на промоционален бюлетин за представяне и отчитане на резултатите от проекта.

“Този проект се реализира по Програма за младежки дейности 2006-2007г. с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта.”

Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер