Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Вие сте тук:Изпълнени проекти»Dias Net»Събития
Банер
Банер

Събития (8)

В рамките на проект DIAS-NET: «Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно планиране на политиката на туризма. Създаване на модерни структури и инструменти за информация и предоставяне на по-добри услуги за туристите», Сдружение „Съвремие” организира четиридневен обучителен курс.

ПРОЕКТ DIAS-NET - “ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА

ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО И ОПЕРАТИВНО

ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ТУРИЗЪМ.

СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТИ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТУРИСТИТЕ.”

Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд

за регионално развитие и от Националните Фондове на страните

участващи в програмата «Гърция – България 2007-2013»,

по Договор за Финансова Подкрепа № В2.32.02

Четвъртък, 03 Април 2014 08:17

Трети обучителен модул, проект Dias-Net

От Savremie

В рамките на проект DIAS-NET: «Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно планиране на политиката на туризма. Създаване на модерни структури и инструменти за информация и предоставяне на по-добри услуги за туристите», Сдружение „Съвремие” организира четиридневен обучителен курс.

ПРОЕКТ DIAS-NET -

“ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ТУРИЗЪМ. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТУРИСТИТЕ.”

 

Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Националните Фондове на страните

участващи в програмата «Гърция – България 2007-2013», по Договор за Финансова Подкрепа № В2.32.02

Понеделник, 31 Март 2014 11:47

Втори обучителен модул, проект Dias-Net

От Savremie

В рамките на проект DIAS-NET: «Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно планиране на политиката на туризма. Създаване на модерни структури и инструменти за информация и предоставяне на по-добри услуги за туристите», Сдружение „Съвремие” организира четиридневен обучителен курс.

ПРОЕКТ: "DIAS-NET - “ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ТУРИЗЪМ. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТУРИСТИТЕ.”

Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

и от Националните Фондове на страните участващи в програмата «Гърция – България 2007-2013»,

по Договор за Финансова Подкрепа № В2.32.02

В рамките на проект DIAS-NET: «Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно планиране на политиката на туризма. Създаване на модерни структури и инструменти за информация и предоставяне на по-добри услуги за туристите», Сдружение „Съвремие” организира четиридневен обучителен курс.

Понеделник, 17 Февруари 2014 09:20

Покана за обучение по проект Dias-Net

От Savremie

Проект:

DIAS-NET: «Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно планиране на политиката на туризма. Създаване на модерни структури и инструменти за информация и предоставяне на по-добри услуги за туристите»,

Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата «Гърция – България 2007-201», по Договор за Финансова Подкрепа № В2.32.02

Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер