Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Банер
Банер

Международен младежки обмен

15-25 август 2011г., гр.Сандански

В периода 15-25 август 2011 ще се срещнат 24 младежи от Македония, Германия и България, за да работят 10 дни заедно и интензивно в Сандански (България), за да опознаят маршрута по „Пътя на Желязната завеса” в участъка, който граничи с България и Македония и да научат повече за историческите събития, свързани с него. Тази младежка среща „Да научим историята” – международна младеж по маршрута на „Пътя на Желязната завеса” ще даде възможност на младежите заедно да опознаят историята на Европа и нейното значение за развитието на Европeйския съюз.

Младежите ще имат възможността да дискутират и развиват заедно идеи за съвместни дейности в рамките на младежки инициативи, които да допринесат за развитието и популяризирането на „Пътят на Желязната завеса”, а това ще доведе  до положителен ефект за регионалното развитие с Европейско значение. Дискусионните срещи ще се проведат чрез неформални образователни методи. Чрез общи технически, практически, спортни, културни и социални дейности ще се създава и утвърждава атмосфера на толерантност, респект, уважение и чувство за обща принадлежност към Европейското общество и ценности. Учебният процес ще се провежда целево и гъвкаво.

В този проект ще бъдат създадени контакти между младежи от 3 различни страни на едно място и те ще бъдат обединени от инициативата „Пътят на Желязната завеса”. Темите, които са включени в програмата на младежкия обмен, ще въздействат върху ежедневното формиране на съзнанието и мобилизирането на младите хора за глобални предизвикателства, като бъдещо развитие, изменение на климата, миграция и развитието на Европа с общи усилия.

Заедно младежите ще придобият допълнителен опит и нови умения, при това по начин, който се различава от традиционните училищни методи. Това ще се отрази също върху разширяване на езиковите им познания,  което в най-голяма степен ще се осъществи на базата на ежедневните им контакти при общуване.

Проектът и резултатите ще бъдат популяризирани по всички възможни начини, както и ще бъдат продължени с последващи дейности и проекти.

Повече информация можете да намерите на уеб сайта на проекта: www.savremie.eu/ironcurtaintrail/ 

“Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.”

Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер