Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Банер
Банер

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: "ИЗЧЕЗВАЩИТЕ СЕЛИЩА И ТРАДИЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ"

Фотоконкурсът се организира в рамките на проект: RURAL REVIVAL “Повишаване на конкурентоспособността на туризма в региона чрез подпомагане развитието на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония" с референтен номер CB006.1.22.020, финансиран от Interreg – ИППА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.

Целта на конкурса е да бъде представено изчезващото уникалното културно-историческо наследство на региона чрез един алтернативен нестандартен подход.

Конкурсът ще завърши с организиране на 3 изложби в България, 3 изложби в Македония и издаване на каталог, в който ще бъдат поместени най-добрите фотографии. По време на  фотоизложбите ще бъдат представените 30-те най-добри фотографии от България и от Македония.

Тема на фотоконкурса:

  1. Културни и битови особености на изчезващи села в област Благоевград – автентична стара архитектура на къщи и други сгради, традиции, обичаи,  занаяти и фолклор, които трябва да бъдат запазени за следващите поколения и могат да бъдат интересни обекти за туристи и посетители на региона;
  2. Исторически особености на изчезващите села в област Благоевград – интересни исторически обекти;
  3. Природни особености около изчезващите села в област Благоевград – водопади, гори, селски пейзаж, типична флора и фауна;

Правила и условия за участие във фотоконкурса:

-          Право на участие във фотоконкурса имат всички заинтересовани граждани, любители на фотографията, аматьори и професионалисти, без ограничения за възраст, пол, социален статус и принадлежност.

-          Всеки участник във фотоконкурса може да изпрати най-много 5 /пет/ фотографии;

-          Минимална резолюция: 300 dpi

-          Компресия на файловете: JPEG формат

-          Избраните фотографии ще бъдат представени на изложбите във формат А3.

-          Фотографиите се изпращат на ел. поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

-          Може да използвате и безплатните услуги за трансфер на големи файлове от типа на WeTransfer или българските Tranz.it или Dox.bg. Всички те Ви позволяват да изпращате удобно и безплатно файлове с размер до 2 гигабайта.

-          Заедно с фотографиите си, участниците трябва да изпратят и своите данни за контакт: име, телефон за връзка и електронна поща.

-          Със самото изпращане на фотографиите за целите на конкурса, участниците се съгласяват да предоставят правата върху фотографиите на сдружение СЪВРЕМИЕ, което да ги ползва за целите на проекта и за осигуряване на устойчивост на проекта, след неговото  изпълнение.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Начална дата: 07 септември 2017            Крайна дата: 07 октомври 2017 вкл.

Краен срок за изпращане на фотографиите: 07 октомври 2017г., 23:59 ч

Оценяване на фотографиите:

-       Изборът на най-добрите фотографии ще бъде извършен от тричленна Комисия на 09 октомври 2017, която ще избере 30-те най-добри фотографии от България, които ще преминат на втора фаза за оценяване.

-       Втората фаза на оценяване ще бъде чрез онлайн гласуване на уеб портала на проекта:

www.e-tourism-bg-mk.eu и ще се проведе в периода 11 – 16 октомври 2017 година. Според събраните гласове от онлайн гласуването ще бъдат избрани и оценени трите най-добри фотографии.

-       Трите най-добри фотографии от България ще получат парични награди, предоставени от Сдружение СЪВРЕМИЕ, както следва:

  • Първа награда – 200 лева
  • Втора награда  – 100 лева
  • Трета награда  –   70 лева

За допълнителна информация може да се свържете със Сдружение СЪВРЕМИЕ

на тел: 0876 882050 или на ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Актуални новини ще бъдат публикувани и на уеб сайта на сдружение СЪВРЕМИЕ: www.savremie.org

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония, CCI Nr.2014TC16I5CB006. За съдържанието на тази публикация отговорнoст носи изцяло СЪВРЕМИЕ и тя по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер