Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Български (България)English (United Kingdom)

Eurodesk

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКА ИНФОРМАЦИЯ, чрез Европейска ИНТРАНЕТ мрежа ЕВРОДЕСК.

Информационна точка за регион Сандански - Сдружение СЪВРЕМИЕ (BG009)

Банер
Вие сте тук:За нас»Сдружение СЪВРЕМИЕ - Сдружение СЪВРЕМИЕ
Банер
Банер
Банер

Сдружение СЪВРЕМИЕ

Сдружение СЪВРЕМИЕ е неправителствена организация, създадена през 2004.

Организацията има следните цели:

 • Популяризиране на българските органични продукти на международния пазар и осигуряване на устойчива реализация на тяхната продукция;
 • Опазване и защита на околната среда
 • Подпомагане развитието на туризма;
 • Подпомагане    на    социалната    интеграция    и    личностната
  реализация на младите хора от региона на югозападна България

 

Основни актуални дейности на сдружението за постигане на неговите цели:

 • Изгражда национална мрежа на органичните производители в България за популяризиране на българските органични продукти на международния пазар и  осигуряване на устойчив пазар за тяхната продукция.
 • Създава център за маркетинг и пласмент на българските органични продукти.
 • Представя и рекламира българските органични производители на международния пазар чрез участие в международни изложения, информационни кампании и други събития.
 • Подпомага   развитието   на   туризма   чрез   популяризиране   на културно-историческото наследство, национални традиции и възможности за туризъм в България.
 • Разработване и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, за постигане на целите на сдружението.
 • Организиране на младежки дейности и международни младежки събития.
 • Улесняване на достъпа до образование на европейско ниво за млади хора и био производители.
 
Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер