Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Current projects»Проект: Минерални пътеки. Ваканции и природа за миг. (MINERAL PATHS)»Проведе се информационен ден за представяне на проект МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ

Проведе се информационен ден за представяне на проект МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ

На 25 юни 2021 г. в гр. Сандански се проведе информационен ден за представяне на проект МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ, който се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020.

На събитието присъстваха над 50 човека, като голяма част от тях бяха служители от туристическия сектор, студенти и ученици, които завършват своето образоване в специалност Туризъм.

По време на събитието бяха представени целите на проекта, дейностите, които се изпълняват и предстои да бъдат изпълнени и очакваните резултати.

Проведе се широка дискусия относно предстоящите дейности в рамките на проекта и очакваните резултати. От участниците бяха предложени нови алтернативни идеи за разпространение на продуктите от проектните дейности.

Организатор на събитието беше сдружение СЪВРЕМИЕ, един от партньорите в проекта и отговаря основно за разпространение на информация за изпълнението на дейностите по проекта и за популяризиране на постигнатите резултати сред целевите групи и широката общественост.

Проектът се изпълнява в партньорство с община Минерални Бани (област Хасково), община Якоруда (област Благоевград), община Мики (Гърция, регион Ксанти), Югозападен Университет «Неофит Рилски» - Благоевград и Сдружение Съвремие (област Благоевград).


За допълнителна информация:

Сдружение СЪВРЕМИЕ
тел: 0876 882050, е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.savremie.org
уеб сайт на проекта: www.mineralpaths.eu

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner