Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Current projects»Проект: Минерални пътеки. Ваканции и природа за миг. (MINERAL PATHS)»Проведе се втори информационен ден за представяне на проект МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ

Проведе се втори информационен ден за представяне на проект МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ

На 11 октомври 2021 г. в гр. Петрич се проведе информационен ден за представяне на проект МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ, който се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020.

По време на събитието бяха представени целите на проекта, дейностите, които се изпълняват и предстои да бъдат изпълнени и очакваните резултати.

Проведе се дискусия относно предстоящите дейности в рамките на проекта и очакваните резултати, както и нови алтернативни идеи за разпространение на продуктите от проектните дейности след тяхното изпълнене.

Организатор на събитието беше сдружение СЪВРЕМИЕ, един от партньорите в проекта и отговаря основно за разпространение на информация за изпълнението на дейностите по проекта и за популяризиране на постигнатите резултати сред целевите групи и широката общественост.

Проектът се изпълнява в партньорство с община Минерални Бани (област Хасково), община Якоруда (област Благоевград), община Мики (Гърция, регион Ксанти), Югозападен Университет «Неофит Рилски» - Благоевград и Сдружение Съвремие (област Благоевград).


За допълнителна информация:

Сдружение СЪВРЕМИЕ
тел: 0876 882050, е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.savremie.org
уеб сайт на проекта: www.mineralpaths.eu

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner