Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Current projects»ПРОЕКТ: RURAL REVIVAL "Подобряване на конкурентоспособността на туризма в региона чрез развитие на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония"»ПОКАНА за ТРАНСГРАНИЧЕН ФОРУМ НА ТЕМА "КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН - УНИКАЛЕН РЕСУРС ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"
Banner
Banner

ПОКАНА за ТРАНСГРАНИЧЕН ФОРУМ НА ТЕМА "КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН - УНИКАЛЕН РЕСУРС ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"

Място на провеждане: Конферентната зала на Интерхотел Сандански, гр. Сандански

Дата на провеждане: 21-22 декември 2017г.

Приложения:

1. Покана

2. Програма

3. Регистрационна форма


Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония, CCI Nr.2014TC16I5CB006. За съдържанието на тази публикация отговорнoст носи изцяло СЪВРЕМИЕ и тя по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner