Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Implemented projects
Banner
Banner

Implemented projects

Children categories

Bio-Brand

Bio-Brand (16)

Разработване на съвместна програма за насърчаване производството на местни органични продукти на територията на трансграничния регион (Гърция - България).

View items...
Dias Net

Dias Net (20)

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГЧЕСКОТО И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ТУРИЗЪМ. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТУРИСТИТЕ.

View items...

Времетраене на проекта:  април 2008 - април 2009 г.

Партньор по проекта: Турската младежка организация "Млади индустриалци бизнесмени и Асоциация на мениджърите, Бурса” (GESIAD)

Териториален обхват на проекта: Община Сандански

Времетраене на проекта: Начална дата: 01.02.2008г. Крайна дата: 31.03.2008г.

Партньори: Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner