Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Implemented projects»“Академия за млади предприемачи и граждански диалог”
Banner
Banner

“Академия за млади предприемачи и граждански диалог”

Времетраене на проекта:  април 2008 - април 2009 г.

Партньор по проекта: Турската младежка организация "Млади индустриалци бизнесмени и Асоциация на мениджърите, Бурса” (GESIAD)

Цели на проекта:

  1. Създаване на Младежка Предприемаческа Академия
  2. Провеждане на обучителни семинари за членовете на Академията
  3. Провеждане на бизнес визита в България с десетте най-добре представили се членове на Младежката Предприемаческа Академия, която включва 5-дневно посещение в български експортно ориентирани фирми.
  4. Осигуряване на работни места на десет члена на Младежката Предприемаческа Академия в експортно ориентирани фирми в Бурса.
  5. Провеждане на заключителна конференция с всички партньори по проекта и всички участници в неговото изпълнение.

 

Резултати:

  1. Създадени нови контакти между български и турски неправителствени организации;
  2. Подобрен капацитет на младежи от Турция да развиват своите бизнес умения;
  3. Създадени условия за бъдещо развитие на предприемаческите умения на младежите от региона на Бурса, чрез създадената Младежка Предприемаческа Академия;
  4. Създадени контакти с български предприемачи и младежи, членуващи в български НПО;

 

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner