Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Current projects»Проект: Минерални пътеки. Ваканции и природа за миг. (MINERAL PATHS)

Проект: Минерални пътеки. Ваканции и природа за миг. (MINERAL PATHS)

Дейностите на проекта са насочени към популяризиране на малки общини, богати на минерални извори, които все още не са добре познати дестинации, но имат потенциал за развитие на туризма и балнеолечението.

Дата на провеждане: 22 март 2023 г. от 10:30 часа

Място на провеждане: гр. Благоевград, в зала 22-ри Септември на община Благоевград

Дата на провеждане: 25 юни 2021 г. от 12:30 часа

Място на провеждане: гр. Сандански, адрес: ул. Георги Казепов № 1 (в голямата конферентна зала на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“

Проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)» се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020.

Водещ партньор: Община Минерални Бани, България

Партньори:
Сдружение СЪВРЕМИЕ
Община МИКИ, Гърция
Югозападен Университет "Неофит Рилски", България
Община Якоруда, България

Проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)» се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020. Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националните фондове на страните по Втора покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“

Продължителност на проекта:  05.07.2019 - 30.06.2022

Конкурс за назначаване на персонал за изпълнението на проект: «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)». Проектът се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020. Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националните фондове на страните по Втора покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner